• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้

– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร, การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์งานสินเชื่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้ จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การแก้ไขหนี้ NPL และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
– มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน , การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
– มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ในการคำนวณ และการทำ Presentation
– มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.