• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบัญชีรับ-จ่าย

– ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน (รับ-จ่าย) และภาษีอากร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ Cash Management และมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.