• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานดูแลทรัพย์สินรอการขาย

– ปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพย์สินรอการขาย การจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
– มีความรู้และทักษะด้านการจัดการและดูแลอสังหาริมทรัพย์
– มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.