• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปรับโครงสร้างหนี้

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานปรับโครงสร้างหนี้ Corporate Portfolio และ Large SME Portfolio และการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกัน และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถบริหารจัดการงานกิจการสาขา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายในพื้นที่
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน, การวิเคราะห์สถานการณ์
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน พัฒนาทีมงาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ให้คำปรึกษาแนะนำทีมงานได้
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประนีประนอม
  • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.