• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ / การเงิน / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร ในสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Microsoft Excel / SPSS
  • มีทักษะการนำเสนอ และ การจัดทำสื่อการสอนต่างๆ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.