• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนคดีไม่มีหลักประกัน ฝ่ายงานบริหารคดี

 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินคดี หรือการบังคับคดี ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ด้านกฎหมาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบปฎิบัติ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี
 • มีความรู้ ทักษะการดำเนินคดีในศาล การบังคับคดี และประสานงานต่างๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
 • มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี
 • หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
 • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.