• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานงบการเงิน

– ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป งานด้านงบการเงิน และการวางแผนควบคุมและจัดทำงบประมาณ
– มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ของสถาบันการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร
– เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (CPA)
– มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.