• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารหนี้

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร, การบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และประสบการณ์งานด้านสินเชื่อ หรือ ด้านปรับโครงสร้างหนี้ หรือ การแก้ไขหนี้ NPL สำหรับลูกหนี้รายย่อย ประเภท บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
– มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
– มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– การบริหาร วางแผนและสร้าง Model ในการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย ประเภท บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด
– การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในเชิงธุรกิจและนำมาประยุกต์ใช้ในงาน
– การควบคุม / ดูแลทีมงานให้ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.