• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งาน Digital Platform / Mobile Application

– ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาระบบงาน (Software Development) การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) และการบริหารโครงการ (Project Management)
– มีประสบการณ์ด้านเครืองมือการพัฒนาระบบ Mobile Application, Digital Platform
– มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware & Software & Network and Security & Database Management
– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
– มีใจรักบริการ (Service Mind) และทำงานเป็นทีมได้

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.