• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานประสานงานกลาง ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านเอกสารสินทรัพย์ของลูกหนี้ NPL ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารของลูกหนี้ NPL และการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย
 • มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจบริการ
 • มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณวาสนา ขานฉนวน โทร 02-6208931 หรือ E-mail :wasanak@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร 02-6102229 หรือ E-mail :supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.