• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานปฎิบัติการโครงการคลินิกแก้หนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)

คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี ,การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ,การจัดการ
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านปฏิบัติการสินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีลูกหนี้ การรับชำระหนี้ลูกหนี้สินเชื่อ งานแคชเชียร์ มีความละเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.