• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานจัดหาพอร์ต ฝ่ายบริหารการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์

– ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ การวิเคราะห์การเงิน 5 ปีขึ้นไป
– มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน / กฎหมายบริษัทบริหารสินทรัพย์ / กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการเขียนรายงานและบทศึกษาวิเคราะห์
– มีทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลและรายงาน (Presentation)
– มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ละเอียดรอบคอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.