• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานจัดการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารสินทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน
  • มีความรู้กฎหมายที่ดิน ระเบียบ ข้อบังคับ และการทำนิติกรรมต่างๆ กับหน่วยงานราชการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย
  • มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Access

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.