• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานคดีพิเศษ ฝ่ายงานบริหารคดี

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตว่าความ 5 ปีขึ้นไป และไม่เคยถูกพักใช้อนุญาตว่าความ
  • มีประสบการณ์ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา 5 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะคดีสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกร้องเรียนคดีมรรยาท

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณวาสนา ขานฉนวน โทร 02-6208931 หรือ E-mail :wasanak@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.