• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ส่วนจัดซื้อ 1 ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหาร บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel , Powerpoint, Fixed asset

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.