• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ / บริหารธุรกิจ/ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ในสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับงานกำกับการปฏิบัติงาน และหากมีใบรับรองผ่านการอบรมจาก ปปง.จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความสามารถในการประยุกต์ หรือตอบคำถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การประสานงานดี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.