• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารอาคารสำนักงาน-งานอำนวยการกลาง

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน อาคารชุดนิติบุคคล งานโครงการ พนักงาน Outsource
– มีความรู้ในการจัดการด้านอาคารสถานที่ ทรัพย์สินส่วนกลาง งานระบบและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การประเมินสถานการณ์และกล้าตัดสินใจ
– มีความสามารถในการบริหารโครงการ การจัดทำข้อมูลและรายงานอย่างเป็นระบบ

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.