• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

นิติกร

  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
  • หากประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบ คำสั่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) จากสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสำนักงานกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายทอดตลาด
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต
  • มีความละเอียดรอบคอบ

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
วาสนา ขานฉนวน โทร.02-610-8931 Wasanak@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.