• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนพิธีการสินทรัพย์ ฝ่ายพิธีการปรับหนี้

  • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านพิธีการสินเชื่อและการติดตามหนี้ หรืองานด้านสินเชื่อ งานบริหารสินทรัพย์ งานด้านกฎหมาย จากสถาบันการเงิน มีความรู้ด้าน NPL, NPA  โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี
  • มีความรู้ด้านงานพิธีการสินเชื่อและงานด้านติดตามหนี้
  • มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft word, Excel, Power point

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 Patcharalada@sam.or.th
  • คุณปิยธิดา สำเภาศรี  โทร.02-610-2229 Piyatida@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.