• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ ส่วนงานสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการสาขา
ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ ส่วนงานสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ฝ่ายกิจการสาขา
ผู้จัดการสาขาขอนแก่น ฝ่ายกิจการสาขา
ผู้บริหารสูงสุดสายงานกฎหมายและสนับสนุนธุรกิจ (รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
ผู้บริหารกลุ่มงาน กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ )
ผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงิน ปฏิบัติการ และเทคโนโลยี (รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้จัดการ ส่วนจัดซื้อ 2 ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ต ฝ่ายบริหารการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้จัดการ งานงบการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ