• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการ ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ฝ่ายกิจการสาขา
ผู้จัดการ ส่วนพิธีการสินทรัพย์ ฝ่ายพิธีการปรับหนี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ ส่วนการตลาด ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้จัดการ ส่วนที่ปรึกษากฏหมาย 1 ฝ่ายกฏหมายและนิติกรรมสัญญา
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้จัดการ งานงบการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการ ส่วนกลยุทธ์และวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ SME
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนจัดซื้อ 1 ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ SME
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานการตรวจสอบ