• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ
ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ SME
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานตรวจเล่มประเมินราคา
ผู้จัดการ งานปฎิบัติการโครงการคลินิกแก้หนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย