• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานธุรการ
ผู้จัดการ งานตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานบริหารการเงิน (Treasury)
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารอาคารสำนักงาน-งานอำนวยการกลาง
ผู้ช่วยผู้จัดการ (นิติกร)
เจ้าหน้าที่ธุรการ, Call center (สัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ งานภาษีอากร
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)