• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ ส่วนพิธีการสินทรัพย์ ฝ่ายพิธีการปรับหนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้จัดการ งานงบการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานการตรวจสอบ