• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานการตรวจสอบ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานตรวจเล่มประเมินราคา
ผู้จัดการ งานปฎิบัติการโครงการคลินิกแก้หนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบริหารหนี้ (โครงการคลินิกแก้หนี้)
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย