• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานตรวจเล่มประเมินราคา