• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ต 2 ฝ่ายบริหารการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
ผู้จัดการ ส่วนที่ปรึกษากฎหมาย 2 ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา