• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1074 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
3 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบ CDRP ระยะที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ก.ค. 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle Database 12C Standard Edition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างพัฒนารายงาน BI Customer Segmentation และโปรแกรมคำนวณแผนการผ่อนชำระ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
26 มิ.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  การว่าจ้างโครงการพัฒนาระบบNPA Online Bidding เเละแผนการว่าจ้างโครงการพิเศษพัฒนาระบบงานหลักธุรกิจ บสส.   
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS ปี 2563   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จัดซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  โครงการจ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จัดซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บสส.   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 มิ.ย. 2563
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  การจ้างบริการจัดงาน Engagement for 20th Anniversary   
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการดำเนินธุรกิจระยะยาวของ บสส.   จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.   
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าอาคารสำนักงาน บสส. สาขาขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 มิ.ย. 2563