• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 921 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อModule Core Switch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
10 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ CDRP รองรับงานปฎิบัติการ การเพิ่มบัญชีของลูกหนี้ โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562   
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2562
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผลิตของที่ระลึกประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2562
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ระบบ VM/VDI ทดแทน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ปีที่2   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ทดแทน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ LRS รองรับการสั่งงานจดทะเบียนสิทธิ และพัฒนาระบบให้บริการสำนักงานกฎหมาย (Outsource system)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อเครื่อง Web Proxy ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อเครื่อง Web Proxy ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อบริการ CDD GATEWAY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง /  จ้างผลิตของที่ระลึกประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 และปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
12 ก.ย. 2562