• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 997 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา CDRP Website โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา OSLO 2.0 Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างเหมาบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (15 มีนาคม 2563 - 14 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
13 มี.ค. 2563
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างบริการระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 จำนวน 9,600 รีม  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
6 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
5 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2563