• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1131 รายการ
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ E-meeting E-library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ LRS New Platform ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบงานหลักธุรกิจระบบ-CDRP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อMicrosoft EA Program (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ (Linkage Center)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณ Leased Line Direct link MS-SG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
17 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
17 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อIPad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
14 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อบริการ LINE Official pro package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2563
วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบ NPA-Outsource System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์(License) Windows Virtual Desktop Access (VDA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2563