• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1846 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบความปลอดภัย Microsoft Office 365  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
8 ส.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริรการบำรุงรักษาระบบงานโครงการคลินิกแก้หนี้ (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Oracle Database 12C (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Oracle Database 12C (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  TOR การจ้างผลิตสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ณ ที่ตั้งทรัพย์ ปี 2566 ครึ่งปีหลัง  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์ระบบความปลอดภัย Microsoft Office 365  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) และระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  งานจ้างผลิตเสื้อโปโลสำหรับพนักงาน   
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษา Website (Back-End)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2566