• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1741 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวงจรเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy / Printer / Scanner /Fax)   
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อประกันกลุ่มให้กับพนักงาน และครอบครัวพนักงาน ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางงานจ้างจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 16 ป้าย   
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 16 ป้าย ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อ ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำในศูนย์ข้อมูล เลขที่ ทส.ปศ.002/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำในศูนย์ข้อมูล (Water Leak Detector System) หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อ MS Windows Server DC 16 Licensces , MS Windows VDA 40 Licesnses และ IT Survey (Visio 6 Licensces) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์หลักประกัน จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีพิเศษ   
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.กจ.กลุ่มงาน (คุณจิตรารัตน์ สพประสงค์) โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
2 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการดำเนินธุรกิจรับจ้างบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ประเภทหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
26 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการปรับปรุงระบบ SAM Mobile Application ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
วันที่ประกาศ
25 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Business Intelligence : BI) ยี่ห้อ Power BI จานวน 13 สิทธิ์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
วันที่ประกาศ
25 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการคลินิกแก้หนี้ (SFUN) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้   
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy / Printer / Scanner /Fax) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
21 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ) ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น    
วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางงานจ้างบริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2560