• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1741 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) ฯลฯ โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ห้องศูนย์ข้อมูล โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ The Renovation ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคางานจ้างปรับปรุงป้ายตู้ไฟประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาวเวอร์ส เอ และ บี ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.กจ. (คุณสุวรรณา สวาทสุต)โดยวิธีพิเศษ    
วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าอาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี กับนางสาวปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564   
วันที่ประกาศ
6 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ริมถนนเพชรเกษม (ทล.4) จ.ระนอง ด้วยวิธีการสอบราคา    
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 340 Licenses โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความปรงสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างปรับปรุงป้ายตู้ประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาวเวอร์สเอ และบี ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศสอบราคาและราคากลางงานจัดจ้างโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
3 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศสอบราคาและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายบิลบอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์การขายทรัพย์ NPA รหัส 1T2428 และรหัส 1T 2834 โครงการบิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ จ.ปทุมธานี    
วันที่ประกาศ
3 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปี 2560 ด้วยวิธีการสอบราคา   
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางงานจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ริมถนนเพชรเกษม (ทล.4) จ.ระนอง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาสอบราคากลางงานจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ริมถนนเพชรเกษม (ทล.4) จ.ระนอง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อบริการการดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อบริการการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ยี่ห้อ eUnite HRMS โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาโครงการระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำในศูนย์ข้อมูล (Water Leak Detector System) ด้วยวิธีการสอบราคา    
วันที่ประกาศ
12 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สิน เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 16 ป้าย    
วันที่ประกาศ
5 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
5 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้าง การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปี 2560 เลขที่ ทส.ปศ.003/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
5 มิ.ย. 2560