• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1900 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Symantec Endpoint Security ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน บสส. (สำนักงานใหญ่) ปี2561 และ ปี2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
25 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริการจัดเก็บรักษาเทปสำรองข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ บสส. มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าอาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี กับนางสาวปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564   
วันที่ประกาศ
24 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ป้ายขนาดใหญ่ บริเวณพื้นที่ที่ตั้งทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ป้ายขนาดใหญ่ เช่าพื้นที่ติดตั้ง บริเวณใกล้เคียงทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการปรับปรุงWebsite บสส.และพัฒนาSAM Mobile Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
18 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่าง โครงการปรับปรุงWebsite บสส.และพัฒนาSAM Mobile Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
18 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน บสส. สาขาพิษณุโลก โดยวิธีตกลงราคา   
วันที่ประกาศ
18 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ร่างประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน บสส. (สำนักงานใหญ่) ปี 2561และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โดยสิ้นสุดการรับฟังวันที่ 20 เมษายน 2561    
วันที่ประกาศ
17 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ร่างประกวดราคา รายละเอียดขอบเขตงาน และราคากลาง งานจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ป้ายขนาดใหญ่ บริเวณพื้นที่ที่ตั้งทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โดยสิ้นสุดการรับฟังวันที่ 20 เมษายน 2561    
วันที่ประกาศ
17 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดแมลง ระยะเวลา 3 ปี ในพื้นที่ บจก.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) การจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ป้ายขนาดใหญ่ เช่าพื้นที่ติดตั้ง บริเวณใกล้เคียงทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 15 ป้าย ระยะเวลา 6 เดือน   
วันที่ประกาศ
17 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำให้กับระบบปรับอากาศภายในห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
9 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำให้กับระบบปรับอากาศภายในห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าวงจรเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ในอนาคต   
วันที่ประกาศ
4 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
วันที่ประกาศ
4 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าบริการรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
3 เม.ย. 2561