• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1867 รายการ
ประกาศราคากลาง /  เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) การจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ป้ายขนาดใหญ่ เช่าพื้นที่ติดตั้ง บริเวณใกล้เคียงทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 15 ป้าย ระยะเวลา 6 เดือน   
วันที่ประกาศ
17 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำให้กับระบบปรับอากาศภายในห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
9 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำให้กับระบบปรับอากาศภายในห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าวงจรเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ในอนาคต   
วันที่ประกาศ
4 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
วันที่ประกาศ
4 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าบริการรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
3 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารผ่าน Application หรือ Website โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศสาระสำคัญของสัญญา การจัดจ้างทำเสื้อยืดโปโลสำหรับพนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารผ่าน Application หรือ Website โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศสาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  สาระสำคัญของสัญญาซื้อเครดิตระบบส่งข้อความ SMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำในศูนย์ข้อมูล(Water Leak Detector System), UPS Data Center และระบบ   
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 30 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
21 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อจัดซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์(Corpus) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
20 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำให้กับระบบปรับอากาศภายในห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
15 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
15 มี.ค. 2561