• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1740 รายการ
ประกาศราคากลาง /  การคัดเลือกจัดจ้างบริษัทประเมินราคาอิสระของ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด   
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์พร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 14 รายการทรัพย์ (17 ป้าย) ด้วยวิธีสอบราคา    
วันที่ประกาศ
23 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtual Machine),ระบบเครื่องลูกข่ายบนคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtual Desktops Infrastructure) ฯลฯ   
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อระบบติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) เลขที่ ทส.ปศ.007/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง มีความประสงค์จะประกาศการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสิทธิการใช้บริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟอกเงินฯลฯ (ระบบ CDD Gatewa) โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Cleanline รุ่น TS-15K ขนาด 15KVA จำนวน 2 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีการสอบราคา   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) เลขที่ ทส.ปศ.006/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
17 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ บสส." โดยวิธีตกลง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
16 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อระบบบริการจัดการความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายตู้ไฟประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาเวอร์ส เอ และ บี    
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์พร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 14 รายการทรัพย์ (17 ป้าย) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560    
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์พร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 14 รายการทรัพย์ (17 ป้าย) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 15 ชุด ยี่ห้อ TOA ด้วยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) ฯลฯ เลขที่ ทส.ปศ.005/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างบำรุงอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Cleanline รุ่น TS-15K ขนาด 15KVA เลขที่ ทส.ปศ.004/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) ฯลฯ โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2560