• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1634 รายการ
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการระบบ CDD Gateway  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 - 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Intranet SAM Knowledge Management    
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.   
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน   จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
14 ก.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
9 ก.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บสส. ชั้น 28A และ 30A   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 ก.ย. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 ก.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บสส.ชั้น 28 A และ 30 A   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 ก.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ก.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการสื่อสารการตลาดแคมเปญทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผ่านรูปแบบผลิตรายการ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2565