• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 891 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ทดแทน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ LRS รองรับการสั่งงานจดทะเบียนสิทธิ และพัฒนาระบบให้บริการสำนักงานกฎหมาย (Outsource system)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อเครื่อง Web Proxy ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อเครื่อง Web Proxy ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
23 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อบริการ CDD GATEWAY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง /  จ้างผลิตของที่ระลึกประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 และปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
12 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตของที่ระลึกประจำปี 2563   
วันที่ประกาศ
11 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ผลิตของที่ระลึกประจำปี 2563   
วันที่ประกาศ
11 ก.ย. 2562
ประกาศเชิญชวน /  เชิญชวนยื่นข้อเสนอการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำนักงานกฎหมาย ของ บสส.   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส. สาขาพิษณุโลก   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส. สาขาขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance) งานตรวจสอบภายใน  จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
5 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการสนับสนุนการใช้งาน eUnite HRMS   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างสนับสนุนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ LRS เพื่อรองรับการชำระภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนของทรัพย์ NPA  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
23 ส.ค. 2562