• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1899 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  จ้างผู้ให้บริการศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DR on site)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  โครงการจัดซื้อระบบ Loan Origination System (LOS) และ NCB Extraction   
วันที่ประกาศ
18 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ VM, VDI  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 ต.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างจัดทำของที่ระลึกองค์กร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 ต.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  TOR การจัดจ้างผู้ผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) แคมเปญ SAM Clearance Sale ปี 2566 ผ่านสื่อ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอก  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างทำเสื้อยืดโปโล สำหรับพนักงาน บสส.    
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างผู้ให้บริการศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DR on site)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Outsource Management System : OMS) รองรับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานสารบรรณ  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างจัดทำของที่ระลึกองค์กร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค 66 - ก.ย 66)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผลิตปฏิทิน ประจำปี 2567   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 ต.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 ต.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 ก.ย. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.   
วันที่ประกาศ
28 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  TOR การคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำนักงานกฎหมาย  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566