• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1010 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ บสส.   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณ Leased Line Direct link MS-SG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  พัฒนารายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle Database 12C Standard Edition  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
22 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
21 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ CDRP ระยะที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
ประกาศเชิญชวน /  ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงานจัดซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ ปี 2563    
วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
13 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างติดตั้งป้ายภายในอาคารสำนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
13 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าอาคารสำนักงาน บสส. สาขาขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2563