• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1431 รายการ
วันที่ประกาศ
26 พ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะและโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทดแทนที่ใช้ใน บสส  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์หลักประกัน NPL ลูกหนี้ราย บริษัท แอล นิตติ้ง แอนด์ดายอิ้ง จำกัด  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผลิตสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2564  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพระบบบัญชีและการเงิน โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Network Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจัดจ้างผลิตของที่ระลึกปีใหม่ (ไดอารี่) ประจำปี 2565   
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อBattery UPS Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างผลิตสิ่งพิมพ์สำหรับงานเอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 พ.ย. 2564