• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1741 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
8 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ความประสงค์ นำร่างเอกสารสำหรับงานประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
31 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยวิธีคัดเลือก ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (คุณวิมล บุญธีรวร) ด้วยวิธีคัดเลือก ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบริการเครื่องสุขอนามัย จำนวน 95 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
18 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ( รปภ., แม่บ้าน, ประชาสัมพันธ์, ขับรถยนต์,รับส่งเอกสารภายนอก,บริการทั่วไป)   
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 131 เครื่อง   
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้   
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
7 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจัดซื้อระบบ Network Monitoring สำหรับปี 2560 ด้วยวิธีการสอบราคา   
วันที่ประกาศ
7 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบัญชี บสส.เพื่อรอบรับการปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย   
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2560