• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1601 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ขอนำส่งรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขาย NPA (Organizer) สำหรับปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำนวน 3 รายการ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
5 ม.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์   
วันที่ประกาศ
29 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ   
วันที่ประกาศ
29 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ มติชน    
วันที่ประกาศ
29 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยวิธีพิเศษ    
วันที่ประกาศ
28 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (LRS) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาการจัดซื้อบริการสัมมนาประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับการสรรหา กจ. โดยวิธีพิเศษ กับ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)   
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการ บริษัท ดาต้าโปร บิวซิเนส จำกัด เพื่อทำหน้าที่จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ประจำปี 2560    
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับการสรรหา กจ. โดยวิธีพิเศษ กับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ มติชน ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดซื้อพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้   
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจัดจ้างพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 17 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   
วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2559