• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1880 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างผลิตไดอารี่ ขนาด A 5 และกระดาษโน๊ตแบบฉีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างจ้างผลิตสมุดโน๊ต ขนาด B6 และสมุดใส่เครดิตการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
8 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Modile Device Management) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ AIX 7.1 และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle 12C Standard Edition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าสำนักงาน บสส. สาขาพิษณุโลก   
วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ (Business Intelligence : BI )ด้วยวิธีคัดเลือก ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) เพื่อรองรับการทำ DM รูปแบบมาตรฐานและจัดหาอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างบริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงิน(ระบบ CDD Gateway) จำนวน 20 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRMS) ยี่ห้อ eUnite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างสนับสนุนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงาน บสส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
25 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ AIX 7.1 และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle 12C Standard Edition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2561