• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1633 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ จำนวน 200 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งโดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
13 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างผลิตสมุดโน๊ต ขนาด B 6 และสมุดใส่เครดิตการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างผลิตไดอารี่ ขนาด A5 และกระดาษโน๊ต แบบฉีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตสมุดโน๊ต ขนาด B 6 และสมุดใส่เครดิตการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตไดอารี่ ขนาด A5 และกระดาษโน๊ต แบบฉีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
8 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 17 อัตรา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
8 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
8 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ความประสงค์ นำร่างเอกสารสำหรับงานประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
31 ต.ค. 2560