• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1741 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) งานจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ป้ายขนาดใหญ่   
วันที่ประกาศ
6 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างการบำรุงรักษา SAM Website ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำในศูนย์ข้อมูล(Water Leak Detector System),UPS Data Center และระบบดับเพลิง FM-200(บำรุงรักษาระบบฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) งานเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสี   
วันที่ประกาศ
30 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อ Social Media กิจกรรม Digital Marketing    
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการเช่าศูนย์ข้อมูลสำรอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการเช่าศูนย์ข้อมูลสำรอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างการบำรุงรักษา SAM Website ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 4/2561)   
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง เช่าวงจรเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายใยเเก้วนำเเสงระหว่างอาคารซันทาวเวอร์ส A ชั้น 29 เเละอาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Symantec Endpoint Security จำนวน 350 Licenses ระยะเวลา 12 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Kaspersky Endpoint Security จำนวน 350 Licenses ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศ โครงการปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
16 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง /   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงาน บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
วันที่ประกาศ
16 พ.ค. 2561