• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 997 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อSoftware License  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงาน และครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2563  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
13 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อSoftware License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง - LPN Fiber HQ - LPN (CDRP)   
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ บสส.   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณ Leased Line Direct link MS-SG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  พัฒนารายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle Database 12C Standard Edition  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
22 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
21 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ CDRP ระยะที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563