• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 843 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อซอฟท์แวร์เข้ารหัสข้อมูลใน Hard disk โน๊ตบุ๊ค  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อซอฟท์แวร์ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Symantec จำนวน 350 Licenses  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อซอฟท์แวร์ Microsoft EA Program  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อซอฟท์แวร์ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Kaspersky จำนวน 350 Licenses  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำนวน 3 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบ BI ระยะที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาเชียงใหม่  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการสนับสนุนการใช้งาน eUnite HRMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างสนับสนุนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ไตรมาส 2 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานเช่าเครื่องพิมพ์สี จำนวน 2 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบงานเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (LRS) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 ก.ค. 2562
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ \"การสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance) งานตรวจสอบภายใน\"   จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 ก.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษา SAM Website ระยะเวลา 1 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ก.ค. 2562