• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1846 รายการ
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างทำเสื้อยืดโปโล สำหรับพนักงาน บสส.   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Outsource Management System : OMS) รองรับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ VM, VDI  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอก  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส. สาขาเชียงใหม่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
15 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์ระบบ RPA (Robotic Process Automation) Phase 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างประเมินศักยภาพของพนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารงานบุคคล (HRMS/ESS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บสส. สาขาพิษณุโลก   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /   จ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการใช้งานระบบ DLP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS 9   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
12 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการจัดการงานห้องพยาบาล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษา SAM Website and Mobile Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ย. 2566