• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1399 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างทำแบบทดสอบสำหรับการสรรหา กจ. โดยวิธีพิเศษ กับบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการประกวดราคาจัดซื้อประกันกลุ่มให้กับพนักงาน และครอบครัวพนักงาน ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
3 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคารเล้าเป้งง้วน กับ บมจ. ร้อกเวิธ โดยวิธีพิเศษ   
วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคารเล้าเป้งง้วน (งานจ้างเหมาตกแต่งภายใน และงานระบบวิศวกรรม ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.กจ. กลุ่มงาน (คุณวีรพัฒน์ คงสิทธิ์) โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างที่ปรึกษางานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน “โครงการคลินิคแก้ไขหนี้” โดยวิธีตกลง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
13 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการป้ายบิลบอร์ด ภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA รหัส 2T2307 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  เช่าอาคารสำนักงาน สาขาขอนแก่น    
วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาระบบ OSLO Android Application (OSLO 2.0) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OSLO Android Application เลขที่ ทส.ปศ.001/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เลขที่ ป. 001/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
1 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาการจัดจ้างผู้ดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์และผลิตชิ้นงาน รวมถึงซื้อพื้นที่สื่อดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
28 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota Fortuner 2.5 G 2WD AT จำนวน 2 คัน ประจำสำนักงานใหญ่    
วันที่ประกาศ
24 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจัดจ้างผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขาย NPA (Organizer) สำหรับปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
วันที่ประกาศ
15 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ และผลิตชิ้นงาน รวมถึงซื้อพื้นที่สื่อดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
วันที่ประกาศ
14 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์ และผลิตชิ้นงาน รวมถึงซื้อพื้นที่สื่อดิจิตอลเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA    
วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขาย NPA (Organizer) สำหรับปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ขอนำส่งรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขาย NPA (Organizer) สำหรับปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำนวน 3 รายการ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
5 ม.ค. 2560