• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1900 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงานสารบรรณ  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลาง /  จ้างบำรุงรักษาระบบงานโครงการคลินิกแก้หนี้ (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 ม.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 ม.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบริการซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด และการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ VM, VDI  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อกระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างบริการอินเตอร์เน็ต Corpus  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างประเมินผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ CDRP LINE Official  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DR on site)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ธ.ค. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานโครงการคลินิกแก้หนี้ (CDRP)   
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบำรุงรักษาระบบบัญชี DYNAMICS D365  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด และการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 ธ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการอินเตอร์เน็ต Corpus  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2566