• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1778 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์ระบบความปลอดภัย Microsoft Office 365  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) และระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  งานจ้างผลิตเสื้อโปโลสำหรับพนักงาน   
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษา Website (Back-End)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างขนย้ายและรื้อถอนปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสาขาขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ LRS และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย 66 - มิ.ย 66)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) และระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  TOR การจัดจ้างจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการจัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2566 (ครึ่งปีหลัง)   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2566