• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1202 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างรื้อถอนพื้นที่สำนักงาน อาคาร เล้า เป้ง ง้วน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ VO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบงาน LRS เพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดและตัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ ธปท.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2564   
วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปี 2564   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อProjector จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ VO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างรื้อถอนพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 2 เดือน (1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 มี.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงานและครอบครัวพนักงาน บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
9 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 2 เดือน (1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าสำนักงาน อาคารซันทาเวอร์ส ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 7 เมษายน 2564 - วันที่ 6 เมษายน 2567)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างงานบริการเครือข่ายสื่อสาร Leased Line ระหว่าง อาคารซันทาวเวอร์เเละสำนักงานสาขา (คลินิกเเก้หนี้) เมเจอร์อเวนิว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 มี.ค. 2564