• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 952 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (คุณวิมล บุญธีรวร) ด้วยวิธีคัดเลือก ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์   
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบริการเครื่องสุขอนามัย จำนวน 95 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
18 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ( รปภ., แม่บ้าน, ประชาสัมพันธ์, ขับรถยนต์,รับส่งเอกสารภายนอก,บริการทั่วไป)   
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 131 เครื่อง   
วันที่ประกาศ
5 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้   
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
7 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจัดซื้อระบบ Network Monitoring สำหรับปี 2560 ด้วยวิธีการสอบราคา   
วันที่ประกาศ
7 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบัญชี บสส.เพื่อรอบรับการปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย   
วันที่ประกาศ
6 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง แจ้งผลการสอบราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) ในศูนย์ข้อมูลยี่ห้อ Aruba รุ่น 5412R zl2 สำหรับปี 2560 ด้วยวิธีการสอบราคา   
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  การคัดเลือกจัดจ้างบริษัทประเมินราคาอิสระของ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด   
วันที่ประกาศ
4 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์พร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 14 รายการทรัพย์ (17 ป้าย) ด้วยวิธีสอบราคา    
วันที่ประกาศ
23 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtual Machine),ระบบเครื่องลูกข่ายบนคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtual Desktops Infrastructure) ฯลฯ   
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาการจัดซื้อระบบติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) เลขที่ ทส.ปศ.007/2560 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง มีความประสงค์จะประกาศการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสิทธิการใช้บริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟอกเงินฯลฯ (ระบบ CDD Gatewa) โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Cleanline รุ่น TS-15K ขนาด 15KVA จำนวน 2 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีการสอบราคา   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2560