• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1634 รายการ
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ก.พ. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกาศเผยแพร่ TOR ซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงาน และครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2566  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
13 ก.พ. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
วันที่ประกาศ
8 ก.พ. 2566
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการจำหน่าย ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2566 (ครึ่งปีแรก)  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
8 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
6 ก.พ. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
31 ม.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
31 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ม.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อ Notebook จำนวน 3 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 ม.ค. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  งานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี   
วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2566
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขาระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 ม.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)   
วันที่ประกาศ
11 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 ม.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 ม.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อขายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
6 ม.ค. 2566