• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 921 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ CDRP ระยะที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
15 เม.ย. 2563
ประกาศเชิญชวน /  ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงานจัดซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ ปี 2563    
วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
13 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างติดตั้งป้ายภายในอาคารสำนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
13 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าอาคารสำนักงาน บสส. สาขาขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2563
วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณ Leased Line Direct link MS-SG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อSoftware ระบบควบคุมและดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย-SCCM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณ Leased Line Direct link MS-SG  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ปี 2563 ระยะเวลา 12 เดือน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2563
วันที่ประกาศ
26 มี.ค. 2563