• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1846 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบำรุงรักษาระบบบัญชี DYNAMICS D365  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด และการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 ธ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการอินเตอร์เน็ต Corpus  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอก  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2566
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการอินเตอร์เน็ต Corpus  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผลิตปฏิทิน ประจำปี 2567  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 พ.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ   
วันที่ประกาศ
20 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบำรุงรักษาระบบบัญชี Dynamics D365  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานสารบรรณ  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการอินเตอร์เน็ต Corpus  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  การจ้างบำรุงรักษาระบบบัญชี Dynamics D365  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 พ.ย. 2566
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  จ้างผู้ให้บริการศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DR on site)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 พ.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Outsource Management System :OMS) รองรับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
7 พ.ย. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  งานจ้างจัดทำของที่ระลึกองค์กร   
วันที่ประกาศ
6 พ.ย. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้าง Corporate Branding ปี 2566   
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2566