• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1778 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.   
วันที่ประกาศ
28 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  TOR การคัดเลือกเพื่อจัดจ้างสำนักงานกฎหมาย  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบำรุงรักษาระบบ Intranet and SAM Knowledge Management  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างให้บริการเครื่องสุขอนามัย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างประเมินผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างประเมินศักยภาพของพนักงาน  จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานสารบรรณ  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบำรุงรักษาระบบ VM, VDI  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอก  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
25 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างประเมินผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /   จ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการใช้งานระบบ DLP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /   จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์ระบบ RPA (Robotic Process Automation) Phase 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2566
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  งานจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างทำเสื้อยืดโปโล สำหรับพนักงาน บสส.   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Outsource Management System : OMS) รองรับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2566