• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1320 รายการ
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ LRS New Platform ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ E-meeting E-library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบบัญชี MS-AX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ E-meeting E-library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ LRS New Platform ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2563
วันที่ประกาศ
21 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนารายงาน BI Customer Segmentation และโปรแกรมคำนวณแผนการผ่อนชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าDedicate Server  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
13 ก.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  การจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2563 - มีนาคม 2564   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษา Website (Back-End)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2563