• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1453 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การเช่าพื้นที่ ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการคลินิกแก้หนี้   
วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ Endpoint Security Management System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
23 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การเช่าพื้นที่ ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการคลินิกแก้หนี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการเครื่องสุขอนามัย 82 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาคลินิกแก้หนี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาคลินิกแก้หนี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างงานบริการบำรุงรักษาระบบงาน CDRP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จัดจ้างผุู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา CDRP LINE Official   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อระบบ VDO-Conference ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ Endpoint Security Management System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศเผยแพร่แผน เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน   
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
17 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ User Management  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ AIX7.1 และ Oracle 12C Standard Edition   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2563