• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1170 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างรื้อถอนพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปี 2564   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2564
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 12 เดือน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงานและครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2564   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ VO (K2 Software) โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการกำจัดแมลงสาบ มด ปลวก หนู และแมลงอื่นๆ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างเก็บรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
21 เม.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพื้นที่เพื่อการติดป้ายโฆษณา ระยะเวลา 3 ปี (7 เม.ย.64 - 6 เม.ย.67)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564
วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างรื้อถอนพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564
วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ ECL ระบบคำนวณการตั้งสำรอง TFRS9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)   
วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจ้งข้อสอบถาม งานจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 12 เดือน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2564