• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1634 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 16 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
วันที่ประกาศ
18 เม.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
วันที่ประกาศ
18 เม.ย. 2566
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. สำนักงานใหญ่  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 เม.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2566   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างให้บริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานจ้างผู้ให้บริการผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์คลินิกแก้หนี้ by SAM ปี 2566  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงาน และครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2566  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
5 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภายใน บสส. (สำนักงาน,MS-SG)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2566
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจ้างเหมาบำรุงรักษาครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 16 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 มี.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  การจัดจ้างงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2566
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  งานจ้างผู้ให้บริการผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์คลินิกแก้หนี้ by SAM ปี 2566  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2566