• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 921 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บสส.   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 มิ.ย. 2563
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  การจ้างบริการจัดงาน Engagement for 20th Anniversary   
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการดำเนินธุรกิจระยะยาวของ บสส.   จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.   
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าอาคารสำนักงาน บสส. สาขาขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อSoftware License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
4 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง - LPN Fiber HQ - LPN (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อจัดซื้อเครื่อง Scanner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างติดตั้งป้ายภายในอาคารสำนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2563
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ประจำปี 2563 / ป้ายใหญ่  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนารายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ (Manage Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษา Website (Back-End)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษา SAM Website Mobile Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563