• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 843 รายการ
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 จำนวน 9,600 รีม  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
6 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
5 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี    
วันที่ประกาศ
28 ก.พ. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  แผนพัฒนารายงานส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย   
วันที่ประกาศ
24 ก.พ. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
21 ก.พ. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)   
วันที่ประกาศ
19 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ (Corpus) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ก.พ. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างImplement Microsoft Team, Yammer และ SharePoint ของระบบ O365  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2563
ประกาศเชิญชวน /  เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 ก.พ. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อเครื่อง Web Proxy ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ก.พ. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดงาน Engagement for 20th Anniversary   
วันที่ประกาศ
11 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
6 ก.พ. 2563