• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1320 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อIPad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
14 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อบริการ LINE Official pro package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2563
วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบ NPA-Outsource System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์(License) Windows Virtual Desktop Access (VDA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS-eUnite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อSoftware License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การเช่าพื้นที่สำนักงาน อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ชั้น 12 เพื่อรองรับแผนดำเนินงานระยะที่ 3 โครงการคลินิกแก้หนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)   
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษา SAM Website Mobile Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการดำเนินธุรกิจระยะยาวของ บสส.   จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2563