• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1880 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 27A และ 29A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างผลิตเสื้อโปโลสำหรับพนักงาน   
วันที่ประกาศ
28 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้บริหาร ชั้น 27A และ 29A  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างผลิตปฏิทิน ประจำปี 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้บริหาร ชั้น 27A และ 29A  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 27A และ 29 A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางและสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
9 พ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 พ.ย. 2565