• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1741 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน ประจำปี 2565   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้ Application งานซ่อมบำรุงสำนักงาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสัญญาณ Internet   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้ Application งานซ่อมบำรุงสำนักงาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  ซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสัญญาณ Internet   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างจัดหาโปรแกรม IBM SPSS statistic License  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล (Data Center)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้าง Outsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT   
วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจัดซื้อกระดาษ A 4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2565
 /  ชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ปี 2565   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)   
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี สำหรับ บสส.สำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 เม.ย. 2565