• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1453 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 2 เดือน (1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 มี.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงานและครอบครัวพนักงาน บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
9 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 2 เดือน (1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าสำนักงาน อาคารซันทาเวอร์ส ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 7 เมษายน 2564 - วันที่ 6 เมษายน 2567)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
5 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างงานบริการเครือข่ายสื่อสาร Leased Line ระหว่าง อาคารซันทาวเวอร์เเละสำนักงานสาขา (คลินิกเเก้หนี้) เมเจอร์อเวนิว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 มี.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ การประมูล NPA  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
2 มี.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยของ บสส  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 มี.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4   โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
23 ก.พ. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  โครงการเช่าสำนักงานอาคารซันทาวเวอร์ส ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบงาน LRS เพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดและตัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการพื้นที่เพื่อการติดป้ายโฆษณา ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างปรับปรุงระบบงาน LRS เพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดและตัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
10 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ User Management  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อระบบ VDO-Conference ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ (Corpus) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564