• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1320 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 ส.ค. 2563
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ AIX7.1 และ Oracle 12C Standard Edition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
27 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อIPad  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) 16 อัตรา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 ส.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  แผนการว่าจ้างพัฒนาระบบ User Management - Online bidding Platform   
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2563
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ E-meeting E-library ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
21 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ LRS New Platform ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบงานหลักธุรกิจระบบ-CDRP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อMicrosoft EA Program (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ (Linkage Center)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณ Leased Line Direct link MS-SG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
17 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
17 ส.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ส.ค. 2563