• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1538 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
25 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อระบบ Network Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
24 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างผู้เชี่ยวขาญทดสอบ ECL Model   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
20 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดงานสัมมนาวิชาการ IPAF Summit Conference และบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินโดยสาร    
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างที่ปรึกษาโครงการ Organization Transformation Project    
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
13 ส.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน โซนพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเครื่อง Scanner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ AIX7.1 และฐานข้อมูล Oracle 12C Standard Edition ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างบำรุงรักษาระบบ AIX7.1 และฐานข้อมูล Oracle 12C Standard Edition ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged Access Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564