• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1320 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ NPA-Outsource System   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ E-meeting E-library   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ต.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
16 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างพัฒนาระบบ User Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 ต.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อMicrosoft EA Program (เพิ่มเติม)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล บสส  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
6 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผลิตแก้วที่ระลึก จำนวน 700 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์(License) Windows Virtual Desktop Access (VDA)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ MDM   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2563
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2563
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
25 ก.ย. 2563