• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1741 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล (SCCM)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  โครงการพัฒนาระบบ LRS New Platform   
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การเช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา Oracle Database 12C (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 29 A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (B)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 ก.ค. 2565
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
6 ก.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างปรับปรุงระบบ CCTV  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
6 ก.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการสื่อสารทางการตลาดแคมเปญทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผ่านรูปแบบการผลิตรายการ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกขึ้นบัญชีและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2565
 /  ชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคา การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จังหวัดภูเก็ต ปี 2565  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างปรับปรุงระบบ CCTV  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  บำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
21 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งาน Microsoft EA Program  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 29A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2565