• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1453 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างจัดเก็บรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลา 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษา Website (Back-End)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อSoftware IBM SPSS Statistics License  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าอาคารสำนักงาน สาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าอาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ VO (K2 Software) โดยวิธีคัดเลือก  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษา Website (Back-End) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565   
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างผู้สอบบัญชีภายนอก  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าสำนักงาน อาคารซันทาเวอร์ส ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 7 เมษายน 2564 - วันที่ 6 เมษายน 2567)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างรื้อถอนพื้นที่สำนักงานอาคาร เล้า เป้ง ง้วน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2564