• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1538 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจัดจ้างผลิตของที่ระลึกปีใหม่ (ไดอารี่) ประจำปี 2565   
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อBattery UPS Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างผลิตสิ่งพิมพ์สำหรับงานเอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 พ.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจัดจ้างผลิตของที่ระลึกปีใหม่ (ปฏิทิน) ประจำปี 2565   
วันที่ประกาศ
29 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงิน(ระบบ CDD Gateway) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
25 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ LRS  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Database 12C Standard Edition (2 Processor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าบริการเครือข่ายสื่อสาร Lease Line ระหว่างอาคารซันทาวเวอร์ส และอาคารเล้าเป้งง้วน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ ECL ระบบคำนวณการตั้งสำรอง TFRS9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อBattery UPS Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ต.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการระบบส่งข้อความ SMS ปี 2564  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อเครื่อง Scanner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2564