• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1740 รายการ
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ก.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการสื่อสารการตลาดแคมเปญทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ผ่านรูปแบบผลิตรายการ  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 ส.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
25 ส.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 28A และ 30A   
วันที่ประกาศ
23 ส.ค. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ระยะเวลา 5 ปี   
วันที่ประกาศ
23 ส.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   
วันที่ประกาศ
23 ส.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Oracle Database 12C (CDRP)   
วันที่ประกาศ
23 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างเป็นผู้ประเมินราคาภายนอกของ บสส. เพื่อประเมินราคาทรัพย์สิน  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 ส.ค. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
วันที่ประกาศ
15 ส.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการจัดทำ Workshop เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของ บสส.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Intranet และ SAM Knowledge Management  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถามจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยง เพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
10 ส.ค. 2565