• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1900 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
6 มิ.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างบำรุงรักษาระบบโครงการคลินิคแก้หนี้ (CDRP)   
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 พ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างผู้ให้บริการสิทธิ์ระบบ RPA (Robotic Process Automation)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
26 พ.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  งานจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการเจ้าหน้าทีประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างผู้ให้บริการสิทธิ์ระบบ RPA (Robotic Process Automation)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. ระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างเหมาบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน บสส.   
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่)   
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  TOR งานจัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ณ ที่ตั้งทรัพย์ ปี 2566   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2566
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เปลี่ยนแปลงแผน งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Application   
วันที่ประกาศ
16 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่่ประสานงานโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 พ.ค. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนงานจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Thank Press)   
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ การประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2566   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. ระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2566