• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1320 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ Endpoint Security Management System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศเผยแพร่แผน เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน   
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
17 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ User Management  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ AIX7.1 และ Oracle 12C Standard Edition   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อระบบ VDO-Conference ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /   ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ Endpoint Security Management System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2563
ประกาศเชิญชวน /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อระบบ VDO-Conference ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
30 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงิน(ระบบ CDD Gateway)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างเหมาบริการจัดงาน SAM DD Day 2020   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผลิตแก้วที่ระลึก จำนวน 700 ใบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ย. 2563