• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1634 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บสส.เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรปี 2565   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  งานซื้อกระดาษ A4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ปี 2565   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การซื้อกระดาษ A 4   โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล (Data Center)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การซื้อกระดาษชำระ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Outsource Management System  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 เม.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงานและครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2565   
วันที่ประกาศ
11 เม.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล (Data Center)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 เม.ย. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.    
วันที่ประกาศ
4 เม.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
4 เม.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 เม.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2565
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
28 มี.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงระหว่างHQ – LPN และHQ - Major Avanue (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
25 มี.ค. 2565