• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1320 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การซื้อสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการ (สื่อที่ 2)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564   
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
14 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาคลินิกแก้หนี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  โครงการปรับปรุงเปลี่ยนกล้อง CCTV    
วันที่ประกาศ
30 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การเช่าพื้นที่ ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการคลินิกแก้หนี้   
วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ Endpoint Security Management System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
23 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การเช่าพื้นที่ ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการคลินิกแก้หนี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน outsource ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการเครื่องสุขอนามัย 82 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาคลินิกแก้หนี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 4 เดือน 6 วัน เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาคลินิกแก้หนี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างงานบริการบำรุงรักษาระบบงาน CDRP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จัดจ้างผุู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2564 ของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 อาคาร เล้า เป้ง ง้วน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา CDRP LINE Official   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อระบบ VDO-Conference ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563