• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1538 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโครงการคลินิกแก้หนี้ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Files Sharing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพระบบบัญชีและการเงิน โดยวิธีคัดเลือก   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับห้องผู้บริหารและเลขานุการ ชั้น 30A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
3 ธ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผลิตของที่ระลึกปีใหม่ (ปฏิทิน) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศ
26 พ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะและโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทดแทนที่ใช้ใน บสส  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์หลักประกัน NPL ลูกหนี้ราย บริษัท แอล นิตติ้ง แอนด์ดายอิ้ง จำกัด  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผลิตสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2564  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพระบบบัญชีและการเงิน โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2564
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Network Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564