• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1633 รายการ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  กระบวนการออกหุ้นกู้ของ บสส. ประจำปีงบประมาณ 2565    
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จัดซื้อเครื่อง iPAD พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเครื่อง iPAD พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งาน Microsoft EA Program  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การซื้อสมาชิกศูนย์สุขภาพ (Fitness)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การซื้อสมาชิกศูนย์สุขภาพ (Fitness)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
26 พ.ค. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้ SAM LINE Official Account   
วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม Adobe  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 พ.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน ประจำปี 2565   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้ Application งานซ่อมบำรุงสำนักงาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสัญญาณ Internet   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้ Application งานซ่อมบำรุงสำนักงาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2565