• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1846 รายการ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เปลี่ยนแปลงแผน งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Application   
วันที่ประกาศ
16 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่่ประสานงานโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 พ.ค. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนงานจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Thank Press)   
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถาม งานจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2566
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ การประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2566   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง /  งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. ระยะเวลา 1 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และสาขา ระยะเวลา 5 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 เม.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 16 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลาง /  จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
วันที่ประกาศ
18 เม.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
วันที่ประกาศ
18 เม.ย. 2566
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น บสส. สำนักงานใหญ่  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 เม.ย. 2566
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2566   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างให้บริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2566
ประกาศเชิญชวน /  งานจ้างผู้ให้บริการผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์คลินิกแก้หนี้ by SAM ปี 2566  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2566