• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1320 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบงาน LRS เพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดและตัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการพื้นที่เพื่อการติดป้ายโฆษณา ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างปรับปรุงระบบงาน LRS เพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดและตัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ ธปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
10 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ User Management  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาซื้อระบบ VDO-Conference ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ (Corpus) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ก.พ. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
วันที่ประกาศ
1 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี   
วันที่ประกาศ
1 ก.พ. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
29 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
29 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างงานบริการบำรุงรักษาระบบงาน CDRP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4  โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างเหมาบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประจำปี2564   
วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม2563 - ธันวาคม2563)   
วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การซื้อสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการ (สื่อที่ 2)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2564