• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1508 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรใหม่   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทดแทนที่ใช้ใน บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
21 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศ
20 ธ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) โดยวิธีคัดเลือก   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ของ บสส. จำนวน 4 โครงการ   
วันที่ประกาศ
15 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าเครื่องพิมพ์สี จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโครงการคลินิกแก้หนี้ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Files Sharing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพระบบบัญชีและการเงิน โดยวิธีคัดเลือก   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับห้องผู้บริหารและเลขานุการ ชั้น 30A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
3 ธ.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผลิตของที่ระลึกปีใหม่ (ปฏิทิน) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 ธ.ค. 2564
วันที่ประกาศ
26 พ.ย. 2564