• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1399 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged Access Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)   
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้อระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged Access Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  ซื้อระบบ Network Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
16 ก.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้อระบบ Network Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
16 ก.ค. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2565  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง /  การจ้างผู้เชี่ยวชาญทดสอบ ECL Model  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผลิตสื่อการตลาดรูปแบบวิดีโอโฆษณาทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อใช้เผยแพร่บนสื่อดิจิทัล  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2564
ประกาศเชิญชวน /  ประกวดราคาจ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง /  เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
23 มิ.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ LRS   
วันที่ประกาศ
22 มิ.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างOutsource เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
18 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2564