• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 772 รายการ
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ( Data Leak Prevention System DLP ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  ซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ( Data Leak Prevention System DLP )  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 จำนวน 9,600 รีม   โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
6 มี.ค. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับสาขา จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
6 มี.ค. 2562
ประกาศเชิญชวน /  ประกาศจัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่มของพนักงาน และครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2562   
วันที่ประกาศ
5 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 30 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี    
วันที่ประกาศ
28 ก.พ. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับสาขา จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 ก.พ. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้อกระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการติดตามและคัดเลือกเก็บข่าว (มอนิเตอร์ข่่าว) ปี 2562   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ก.พ. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบริการรับ-ส่ง เอกสารผ่าน Application หรือ Website   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
21 ก.พ. 2562
วันที่ประกาศ
20 ก.พ. 2562
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างปรังปรุงเว็บไซต์ Intranet และจัดทำ SAM Knowledge Management System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการรับ - ส่ง เอกสารผ่าน Application หรือ Website โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Backup Tape ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง /  ปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet เเละจัดทำ SAM Knowledge Management System  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 ก.พ. 2562