• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 793 รายการ
ประกาศราคากลาง /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Backup Tape ทดแทน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 เม.ย. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ (Corpus)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทดแทน โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
1 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับสาขา จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างบริการบริษัทภายนอกเพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ปี 2562   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
28 มี.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 30 เครื่องระยะเวลา 1 ปี   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 มี.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งชุดเต้ารับไฟฟ้า LAN และโทรศัพท์สำนักงาน บสส.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง /  ซื้ออัพเกรด ซอฟต์แวร์ K2 (ระบบ VO) โดยวิธีคัดเลือก  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
25 มี.ค. 2562
วันที่ประกาศ
25 มี.ค. 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2562