• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1633 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การซื้ออุปกรณ์สื่อสาร (Switch)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์งานคลินิกแก้หนี้ by SAM ปี 2565  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล (SCCM)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
27 ก.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการ CDRP LINE Official pro package  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไรสาย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยง เพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส.  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
25 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการ CDRP LINE Official pro package  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการจัดทำ Workshop เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของ บสส.   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล (SCCM)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  โครงการพัฒนาระบบ LRS New Platform   
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การเช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา Oracle Database 12C (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 29 A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2565