• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1074 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อSoftware License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
4 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง - LPN Fiber HQ - LPN (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
2 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อจัดซื้อเครื่อง Scanner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
2 มิ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างติดตั้งป้ายภายในอาคารสำนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2563
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ประจำปี 2563 / ป้ายใหญ่  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนารายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ (Manage Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษา Website (Back-End)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษา SAM Website Mobile Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อSoftware ระบบควบคุมและดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย-SCCM  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าDedicate Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อSoftware License  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงาน และครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2563  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
13 พ.ค. 2563