• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1532 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บสส.เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรปี 2565   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารผ่านโครงข่ายใยแก้วนาแสงระหว่างHQ - LPN และHQ - Major Avanue (CDRP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี สำหรับ บสส. สำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 3 ปี    
วันที่ประกาศ
17 มี.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  ประกวดราคาเช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างมอนิเตอร์ข่าว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
15 มี.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้ให้บริการสัญญาณ Internet   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
14 มี.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ปี 2565  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
14 มี.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน   
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Outsource Management System  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
10 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 มี.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยของ บสส.  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสัญญาณ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บสส. เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรปี 2565  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
3 มี.ค. 2565
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรปี 2565   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
2 มี.ค. 2565