• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1425 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ คอมพิวเตอร์ (Log compliance) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
29 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บสส. โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างที่ปรึกษาด้านภาษีอากร   
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จัดซื้อกระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ   
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2564
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น และงานปรับปรุงระบบ CCTV    
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การเช่าอาคารสำนักงาน สาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าอาคารสำนักงาน สาขาสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ซื้ออุปกรณ์ Network Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการจัดทำประกันสังคมของพนักงาน บสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้เชี่ยวชาญทดสอบ ECL Model โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
14 ก.ย. 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบำรุงรักษาระบบ AIX7.1 และฐานข้อมูล Oracle 12C Standard Edition ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงระบบ ECL Model for Financial Instruments(EMFI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง /  จ้างบำรุงรักษาระบบ AIX7.1 และฐานข้อมูล Oracle 12C Standard Edition ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2564