• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 889 รายการ
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างผู้ให้บริการสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์ NPA ประจำปี 2563 / ป้ายใหญ่  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนารายงานข้อมูลส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ (Manage Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษา Website (Back-End)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบริการบำรุงรักษา SAM Website Mobile Application  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อSoftware ระบบควบคุมและดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย-SCCM  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  เช่าDedicate Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 พ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างเหมาบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อSoftware License  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  งานจัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพกลุ่ม ของพนักงาน และครอบครัวพนักงาน บสส. ประจำปี 2563  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
13 พ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อSoftware License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง - LPN Fiber HQ - LPN (CDRP)   
วันที่ประกาศ
7 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ บสส.   
วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563