• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1867 รายการ
ประกาศราคากลาง /  การจ้างบำรุงรักษาระบบงานโครงการคลินิกแก้หนี้ (CDRP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลาง /  การจ้างพัฒนาระบบ Robotic Process Automation (RPA) ด้วย UiPath  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  การจ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2567
ประกาศเชิญชวน /  TOR ประกาศทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล (SCCM)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2567
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 พ.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการพนักงานช่างซ่อมบำรุง  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าอาคารสำนักงาน สาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
15 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จัดซื้อประกันชีวิต อุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน บสส.ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก   
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลาง /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งานระบบความปลอดภัย Microsoft Office 365  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
14 พ.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อโปรแกรม Dev Express Dxperience  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2567
วันที่ประกาศ
10 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  การจ้างบริการจัดเก็บรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษา K2 Software  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
8 พ.ค. 2567
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าพื้นที่สำนักงานอาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 27-30เอ และชั้น 24 บี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2567 - วันที่ 6 เม.ย. 2570   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อโปรแกรม Dev Express Dxperience  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
3 พ.ค. 2567
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับ Oracle DBMS เวอร์ชั่นใหม่   
วันที่ประกาศ
3 พ.ค. 2567
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง / จ้างพัฒนาระบบอ่านเอกสารด้วยเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR)   
วันที่ประกาศ
2 พ.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบ RPA (Robotic Process Automatic)   
วันที่ประกาศ
2 พ.ค. 2567