• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 843 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
30 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Outsource) ปี 2563 ระยะเวลา 12 เดือน   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2563
วันที่ประกาศ
26 มี.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ (Corpus)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
26 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา CDRP Website โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษา OSLO 2.0 Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  จ้างเหมาบริการจัดทำค่าตอบแทนของพนักงาน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาเช่าLeased Line เชื่อมต่อ 4 สาขา (Data Link 30MB)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Online Bidding Platform  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
19 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
13 มี.ค. 2563
ประกาศเชิญชวน /  ชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างบริการระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2563