• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1035 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จ้างผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้   
วันที่ประกาศ
27 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงิน(ระบบ CDD Gateway)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  งานจ้างเหมาบริการจัดงาน SAM DD Day 2020   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
24 พ.ย. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างเหมาบริการจัดงาน SAM DD DAY 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการ Free-WiFi link Internet และ Log Management   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563
ยกเลิกประกาศเชิญชวน /  ประกวดราคาจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  ประกวดราคาซื้อIPad ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
วันที่ประกาศ
9 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ LRS New Platform ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
9 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบงานหลักธุรกิจระบบ-CDRP  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
9 พ.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  ประกาศยกเลิก, เปลี่ยนแปลงและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ MDM   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างเหมาบริการเครื่องสุขอนามัย ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างพัฒนาระบบ NPA-Outsource System   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาจ้างทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงาน บสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลาง /  ประกวดราคาซื้อNotebook ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2563